Sens.ai – opaska z neurofeedbackiem

sens.ai opaska neurofeedback przewodnik medytacji

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie ciągłe zmiany i wzmożone tempo życia wyznaczają rytm pracy w korporacjach, biznesie i sporcie, osiąganie maksymalnej wydajności staje się kluczowe. Jednym z najbardziej innowacyjnych narzędzi, które pomagają w osiągnięciu tego celu, jest zestaw Sens.ai. Ten niezwykły gadżet łączy w sobie zaawansowaną technologię neurofeedbacku oraz biofeedback oparty na HRV (zmienność rytmu serca), oferując unikatowe możliwości treningu umysłu, w zaciszu własnego domu.

Czym jest neurofeedback?

Neurofeedback to metoda treningu mózgu, która pozwala użytkownikom na obserwowanie i modyfikowanie myślami własnych fal mózgowych w czasie rzeczywistym. Jest to wyjątkowo skuteczne narzędzie do zwiększania wydajności umysłowej, szczególnie w środowiskach korporacyjnych, gdzie wysoki poziom stresu i konieczność ciągłego skupienia są na porządku dziennym. Dzięki neurofeedbackowi możliwa jest poprawa koncentracji, pamięci, a także lepsze zarządzanie emocjami, co bezpośrednio przekłada się na wyższą produktywność i efektywność w pracy.

Trening neurofeedback to rodzaj biofeedbacku, który polega na odczytywaniu w czasie rzeczywistym fal mózgowych użytkownika i przekształcaniu ich we wskazówki dźwiękowe i wizualne, które otrzymuje użytkownik (informacje zwrotne).

Korzyści płynące z neurofeedbacku obejmują poprawę funkcji poznawczych, takich jak uwaga, pamięć robocza i podejmowanie decyzji oraz wspieranie szczytowej wydajności, w szczególności skupienia, stanu przepływu i dostępu do kreatywności oraz głębokich stanów medytacji.

Zastrzeżenie: Ten blog jest wspierany przez czytelników. Jeśli zdecydujesz się kupić produkt po kliknięciu w link, mogę zarobić niewielką prowizję, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie (dowiedz się więcej). 

Fale mózgowe

Fale mózgowe to wzory impulsów elektrycznych wytwarzanych przez komórki mózgowe (neurony), gdy komunikują się one ze sobą. Typy fal mózgowych są podzielone na kategorie według częstotliwości i powiązane z różnymi rodzajami aktywności, jak zilustrowano poniżej.

Wiele częstotliwości może być obecnych w tym samym obszarze mózgu, w tym samym czasie. Dzięki neurofeedbackowi trenujemy mózg, aby wzmacniał pewne częstotliwości fal mózgowych w stosunku do innych, aby stworzyć dominującą częstotliwość i wspierać określony rodzaj aktywności mózgu.

Fale gamma

Fale mózgowe gamma to fale o najwyższej częstotliwości. Odnoszą się one do wyższych zadań przetwarzania, uczenia się nowych materiałów i zapamiętywania. Gamma jest ważna dla percepcji, modulowania świadomości i jednoczesnego przetwarzania informacji z różnych obszarów mózgu. Mózg musi być wyciszony, aby uzyskać dostęp do subtelnych fal gamma – zdrowy sen z szybkimi ruchami gałek ocznych (REM) jest skorelowany z falami gamma. Kreatywność i zaawansowane metody medytacji można trenować za pomocą gamma.

Fale beta

Fale mózgowe beta dominują w naszym normalnym stanie czuwania, gdy uwaga jest skierowana na zadania poznawcze i świat zewnętrzny. Są one zaangażowane w czujność i uwagę, logiczne myślenie i osąd. Posiadanie odpowiedniej ilości fal beta pozwala nam skupić się i z łatwością wykonywać zadania szkolne lub zawodowe. Fale mózgowe beta są podzielone na trzy pasma:

  • niska beta (12-15 Hz) można uznać za stosunkowo spokojne skupienie,
  • beta (15-22 Hz) jest związana z aktywnym, czujnym stanem rozwiązywania problemów,
  • wysoka beta (22-38 Hz) odzwierciedla podekscytowany lub niespokojny umysł lub bardzo złożone myśli

Po spożyciu kawy, napojów energetycznych lub innych środków pobudzających, aktywność beta naturalnie wzrośnie, podobnie jak tętno. Ciągła wysoka aktywność beta nie jest jednak zbyt wydajnym sposobem na pracę mózgu, ponieważ wymaga ogromnej ilości energii. Fale beta są niezbędne do skupienia, rozwiązywania problemów i socjalizacji, ale nadmierna stymulacja może wzmacniać stres lub niepokój oraz hamować zdolność do osiągania niezbędnych stanów relaksu.

Fale alfa

Alfa jest stanem spoczynku dla mózgu i łączy nasze świadome i podświadome umysły. Spokój, cicha czujność, integracja umysłu z ciałem występują w stanach alfa. Fale alfa są widoczne w stanach głębokiego relaksu i wielu stanach medytacyjnych.

Nadaktywne fale alfa występują podczas marzeń na jawie i gdy nie jesteśmy w stanie się skupić, podczas gdy brak fal alfa jest związany z wysokim poziomem stresu i zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD). Leki relaksacyjne, niektóre leki przeciwdepresyjne, umiarkowane spożycie alkoholu i używanie konopi indyjskich mogą tymczasowo zwiększyć fale alfa. Wzmocnienie zdolności do wytwarzania fal alfa przy jednoczesnym wyciszeniu innych fal, zwłaszcza wysokich beta, jest podstawowym krokiem w treningu mózgu.

Fale theta

Ten zakres częstotliwości jest istotny podczas marzeń na jawie i snu, ale także podczas głębokiej medytacji. Podczas theta wycofujemy się z zewnętrznych bodźców i doświadczamy głębokich i surowych emocji. Theta to lekki, senny stan, którego często doświadczamy, gdy zasypiamy lub budzimy się naturalnie.

Uważa się, że stan theta jest ściśle powiązany z intuicją i kreatywnością, a także z naszymi najgłębszymi lękami. Obfitość theta w godzinach czuwania może sprawić, że ludzie będą bardzo podatni na sugestie, a także wyjątkowo wrażliwi i podatni na napady depresji. Trening z falami theta jest prowadzony selektywnie, w celu pobudzenia kreatywności i uzdrowienia emocjonalnego.

Fale delta

Fale delta to powolne i silne fale mózgowe obecne podczas najgłębszych poziomów relaksu i regenerującego, uzdrawiającego snu. Empatia, silny układ odpornościowy i najgłębsze medytacje są związane z falami delta. Produkcja fal delta ma tendencję do zmniejszania się wraz z wiekiem. Kiedy obserwujesz małe dziecko śpiące jak kłoda w hałaśliwym otoczeniu, jest ono w stanie delta, pracując nad samouzdrawianiem i samorozwojem.

Niezdolność do wejścia w głęboki sen delta utrudnia nam rewitalizację mózgu i odmłodzenie ciała. Poważne urazy mózgu i patologie poznawcze mogą być związane z nadmiernie aktywnymi falami delta i niezdolnością do wejścia w aktywne stany mózgu o wysokiej częstotliwości. Depresanty i środki nasenne są stosowane w celu zwiększenia produkcji fal delta/głębokiego snu. Fale delta nie są bezpośrednio trenowane w neurofeedbacku, ale są pomocne, aby wskazać, że zasnąłeś podczas sesji.

Biofeedback

Z kolei biofeedback oparty na HRV (zmienność rytmu zatokowego serca) pozwala na monitorowanie i regulację rytmu serca, co ma bezpośredni wpływ na stan naszego układu nerwowego. Ta technologia umożliwia lepszą kontrolę nad reakcjami stresowymi, co jest nieocenione nie tylko w korporacjach, ale również w biznesie, gdzie szybkie podejmowanie decyzji i utrzymanie spokoju są kluczowe. W sporcie, biofeedback oparty na HRV pomaga sportowcom w osiąganiu optymalnego stanu psychofizycznego niezbędnego do osiągania najlepszych wyników.

HRV to skrót od Heart Rate Variability, czyli zmienność rytmu serca. Jest to miara różnicy w czasie pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca. HRV jest uznawana za wskaźnik funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego, który reguluje wiele nieświadomych procesów w organizmie, takich jak tętno czy oddychanie.

Zakres wartości HRV może być dość szeroki i jest indywidualny dla każdej osoby. Wartości HRV są zazwyczaj mierzone w milisekundach (ms) i mogą wahać się od bardzo niskich wartości, rzędu kilkunastu ms, do bardzo wysokich, przekraczających 100 ms. Średnia wartość HRV dla zdrowej osoby dorosłej zazwyczaj wynosi od 20 do 100 ms, ale te liczby mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, kondycja fizyczna, ogólny stan zdrowia i poziom stresu.

Wysoki HRV zazwyczaj wskazuje na dobrą zdolność układu nerwowego do adaptacji i odporność na stres, podczas gdy niski HRV może być sygnałem zwiększonego stresu, zmęczenia lub słabszego zdrowia ogólnego. Pomiar HRV jest używany w różnych dziedzinach, od sportu, poprzez zarządzanie stresem, po monitorowanie ogólnego stanu zdrowia.

Fotobiomodulacja przezczaszkowa

Fotobiomodulacja przezczaszkowa to technika stosowana w medycynie i neuroterapii, która wykorzystuje światło o niskiej mocy, zazwyczaj w postaci laserów lub diod LED, do stymulowania, regeneracji i ochrony tkanki nerwowej w mózgu. Światło używane w tej terapii zazwyczaj mieści się w zakresie bliskiej podczerwieni lub czerwieni.

Mechanizm działania fotobiomodulacji polega na absorpcji światła przez mitochondria, co może prowadzić do zwiększonej produkcji ATP, czyli głównego źródła energii dla komórek, oraz do uruchomienia szeregu reakcji biochemicznych i molekularnych w komórkach nerwowych. Taka stymulacja może sprzyjać ochronie i regeneracji komórek nerwowych, poprawie przepływu krwi w mózgu oraz zmniejszeniu stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego.

Sens.ai z neurofeedbackiem i fotobiomodulacją, a także ćwiczeniami koherencji serca, otwiera nowe możliwości w dziedzinie treningu umysłu. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej, jak te technologie mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności i efektywności w wymagających środowiskach pracy, biznesie i sporcie, a także jakie korzyści mogą przynieść na co dzień ich użytkownikom.

Co kupujemy?

Sens.ai to wszechstronne, nieinwazyjne rozwiązanie do spersonalizowanego domowego treningu mózgu, wykorzystujące neurofeedback, fotobiomodulację, trening HRV i monitorowanie wysycenia krwi tlenem.

Składa się z zestawu słuchawkowego z zaawansowanymi technologicznie czujnikami do odczytywania sygnałów z mózgu i serca oraz aplikacji, która przekształca dane biometryczne na sygnały świetlne i audiowizualne.

Dzięki dostępnym w aplikacji programom Sens.ai można wykorzystywać do poprawy funkcji poznawczych i trenowania wybranych funkcji psychicznych. Dzięki treningom można zwiększyć kreatywność, cofnąć skutki starzenia się umysłu i mgły umysłowej, zwiększyć wydajność w elitarnym sporcie lub środowisku korporacyjnym, obniżyć stres, zwiększyć koncentrację, rozwinąć uważność, kontrolować skupienie, rozwinąć elastyczność myślenia, wyciszyć umysł i przyspieszyć proces zasypiania. To wszystko prowadzi do lepszego samopoczucia i wyższej wydajności.

Sensa.ai ocenia szybkość przetwarzania, czas reakcji, dokładność wykonywania zadań i pozwala trenować wybrane parametry, w celu osiągnięcia trwałych zmian. Programy Sens.ai zostały zmodyfikowane tak, aby były bardzo wciągające, skuteczne i przyjemne, dzięki czemu osiągnięcie trwałych rezultatów będzie łatwe.

W skład zestawu zakupowego wchodzą:

• 1 x zestaw słuchawkowy Sens.ai

• 60-dniowe bezpłatna subskrypcja aplikacji Sens.ai

• 1 x kontroler GeniusPulse™

• 1 x etui podróżne

• 1 x ładowarka z adapterami regionalnymi

W zestawie słuchawkowym Sens.ai zintegrowane są trzy wysokiej jakości czujniki, które mogą wykrywać fale beta, alfa, theta i gamma. Czujniki są umieszczone w miejscach odpowiadających sieci bogatej, czyli obszarom mózgu, które są ze sobą ściśle połączone.

Na czym polega działanie opaski Sens.ai?

zestaw słuchawkowy sens.ai

Trening neurofeedback

Zintegrowane z zestawem słuchawkowym Sens.ai są trzy wyściełane, opatentowane czujniki fal mózgowych (neurofeedback), które mogą wykrywać fale beta, alfa, theta i gamma (do 120 Hz), z wysoką integralnością sygnału. W przeciwieństwie do większości czujników neurofeedback na rynku, czujniki Sens.ai nie wymagają użycia pasty, aby zapewnić odpowiednie przewodzenie sygnałów.

Sens.ai oferuje kilkanaście programów, które są dostępne jako 15-20-minutowe sesje z zestawem słuchawkowym Sens.ai i aplikacją. Z sesji można korzystać na zasadzie “a-la-carte” lub jako część misji.

W Sens.ai są dostępne programy treningowe (Train) oraz wzmacniajace (Boost).

Programy treningowe to: spokojne serce, skupienie, koncentracja, jasność, głęboki spokój, intensywne skupienie, spokój, jasność, instrospekcja.

Skupienie odnosi się do zdolności kierowania uwagi na określone zadanie, obiekt lub cel. Koncentracja odnosi się do zdolności utrzymania tego skupienia przez dłuższy czas.

Wzmocnienie dzięki fotobiomodulacji przezczaszkowej (Boost)

W zakresie fotobiomodulacji przezczaszkowej, każda z 7 diod LED może być aktywowana niezależnie przy częstotliwościach do 1024 Hz+. Programy wzmacniające (Boost) dostosowują się do fal mózgowych użytkownika. Są dostępne samodzielnie lub jako podkład do sesji treningowych Neurofeedback.

Programy wspomagające (Boost): napęd, relaks, bezruch, ekspansja, towarzyskość, przygotowanie, drzemka.

Bardzo dokładny pulsoksymetr może odczytywać sygnały z serca tysiące razy na sekundę. Ma to kluczowe znaczenie dla niezawodnego treningu koherencji serca i pomiaru zmienności tętna i stanowi potężne wzmocnienie dla treningu mózgu.

Ocena funkcjonowania mózgu

Sens.ai oferuje obiektywny test funkcji mózgu. Kontroler Sens.ai GeniusPulse™ wykorzystuje 10-minutową grę, aby uchwycić szybkość przetwarzania informacji, czas reakcji, dokładność, korekcję błędów i wiele innych.

Sens.ai przyspiesza osobistą transformację. Wszyscy wiemy, że zmiana nawyków mentalnych może być trudna. Dlatego doświadczenie i programy Sens.ai zostały poddane grywalizacji, aby były bardzo angażujące, skuteczne i przyjemne.

W aplikacji Sens.ai dostępnych jest 16 misji, z których każda zapewnia postępy w ciągu 3-8 tygodni. Po każdej sesji i w miarę upływu czasu otrzymujesz wyniki ilościowe przy użyciu danych biometrycznych.

Misje to określony kurs programów szkoleniowych i motywacyjnych zaprojektowanych w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Misje trwają od 5 do 12 tygodni. Istnieją trzy kategorie misji. JA. MY. WSZYSCY.

Każdy zaczyna od kategorii JA. Ta kategoria koncentruje się na poprawie umiejętności dbania o siebie, w tym snu, koncentracji, jasności umysłu i redukcji stresu. Są to fundamenty trwałego sukcesu i nie można ich pominąć. Kolejne misje są zablokowane do czasu zakończenia misji JA. Aby przejść do misji MY, trzeba wcześniej posiąść umiejętność kontrolowania swojej uwagi i opanowania.

Misje MY koncentrują się na naszym funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym, w tym wobec innych ludzi. Te misje dają dostęp do ćwiczenia kreatywności, rozwijania głębszego poziomu uważności, odpuszczania ograniczających uwarunkowań i dostarczania pracy najwyższej jakości.

Gdy wymiary treningu JA i MY są stabilne, Sens.ai odblokowuje misje WSZYSCY – najwyższy poziom misji. To właśnie na tym poziomie można trenować mózg, aby uzyskać dostęp do transpersonalnych stanów istnienia. Obejmuje to takie cechy jak całość, jedność, zespolenie i błogość.

Aby podkręcić wrażenia aplikacja oferuje także pejzaże dźwiękowe, które są wybrzmiewają w tle programów. Sprzyjają one stanom medytacyjnym. Można je dobrać do własnych preferencji.

Jak korzystać z opaski Sens.ai?

Badania wykorzystujące podobne protokoły jak Sens.ai wykazały niezwykłe rezultaty w zakresie wydajności poznawczej i poprawy funkcjonowania mózgu. Najlepsze wyniki przy użyciu Sens.ai osiąga się po ponad 8 tygodniach konsekwentnego stosowania przez co najmniej 15 minut, 5 razy w tygodniu.

To wszystko jest dostępne w zaciszu domu i w czasie, który najbardziej Ci odpowiada.

Aplikacja Sens.ai

Do korzystania z pełni funkcji Sens.ai, niezbędna jest subskrypcja aplikacji Sens.ai. Daje ona dostęp do 12 programów i 16 misji oraz pejzaży dźwiękowych. W aplikacji gromadzone są także dane z treningów.

Cena i gwarancja

Sens.ai (zestaw słuchawkowy, kontroler, ładowarka, etui i 60-dniowy dostęp do aplikacji) kosztuje 1500 USD. Do tej ceny należy doliczyć 354,20 USD podatku oraz 40 USD opłaty za przesyłkę do Polski, co daje łącznie kwotę 1894, 20 USD (około 7500 PLN).

Spersonalizowany charakter Sens.ai wymaga od każdego użytkownika posiadania osobnego konta. Zestaw słuchawkowy może być współdzielony, a na każdym zestawie działa do 5 kont. Członkostwo kosztuje 20 USD miesięcznie i obejmuje dostęp do wszystkich programów w ramach Train (trening neurofeedback), Boost (doładowanie w ramach fotobiomodulacji) i Assess (oceny funkcjonowania mózgu), wszystkich misji i 2 lat zgromadzonych danych. Osoby niebędące członkami mogą uzyskać dostęp do podzbioru programów do fotobiomodulacji Boost.

Producent

Sens.ai to start-up neurotechnologiczny z siedzibą w Whistler w Kanadzie. Założona w 2018 roku przez Paolę Telfer i Coreya Julihna firma działa na przecięciu neurotechnologii, zaawansowanej medytacji, szczytowej wydajności i długowieczności poznawczej.

Sens.ai opiera się na przekonaniu, że aby czuć się jak najlepiej i żyć jak najlepiej, ludzie muszą trenować swój mózg i kontrolować swój stan, a Sens.ai zapewnia technologię i szkolenia potrzebne do tego, aby stało się to szybciej.

Opracowany we współpracy z najlepszymi neuroklinicystami i neuronaukowcami, Sens.ai to adaptacyjny system treningu mózgu o wysokiej wierności i pierwsze na świecie konsumenckie rozwiązanie do treningu mózgu, które personalizuje i dostosowuje się do fal mózgowych użytkownika w czasie rzeczywistym.

Czy neurofeedback i fotobiomodulacja przezczaszkowa są bezpieczne?

Liczne badania naukowe potwierdzają, że neurofeedback jest techniką bezpieczną. Nie jest to metoda inwazyjna, co oznacza, że nie wymaga ingerencji chirurgicznej ani przyjmowania leków. Korzystanie z neurofeedbacku odbywa się poprzez elektrody umieszczane na skórze głowy, które rejestrują aktywność elektryczną mózgu. Jest to bezbolesne i nie powoduje skutków ubocznych.

W kontekście neurofeedbacku istotne jest też podkreślenie, że nie jest to “lekarstwo” na wszystkie problemy. Mimo że w wielu przypadkach przynosi znaczące korzyści, takie jak poprawa koncentracji, lepsze radzenie sobie ze stresem czy pomoc w zaburzeniach snu, nie zawsze jest to metoda stosowana jako jedyna forma terapii. Często wykorzystuje się ją jako uzupełnienie innych metod, na przykład terapii behawioralnych czy farmakologicznych.

Fotobiomodulacja przezczaszkowa to stosunkowo nowa, ale obiecująca metoda leczenia i rehabilitacji w neurologii i psychiatrii. Wykorzystuje światło LED lub laserowe o niskiej mocy do stymulowania komórek nerwowych. Metoda ta bazuje na założeniu, że światło w określonych długościach fal może stymulować mitochondria w komórkach nerwowych, co przekłada się na poprawę ich funkcjonowania i regeneracji.

Badania wskazują, że fotobiomodulacja przezczaszkowa jest techniką bezpieczną i nieinwazyjną, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod leczenia niektórych schorzeń neurologicznych i psychicznych. Również jej stosowanie w rehabilitacji po urazach mózgu czy w leczeniu depresji przynosi obiecujące wyniki. Ponadto, nie odnotowano poważnych skutków ubocznych związanych z użyciem tego rodzaju terapii, co dodatkowo potwierdza jej bezpieczeństwo.

Alternatywa dla opaski Sens.ai

Na rynku dostępnych jest coraz więcej wyrafinowanych urządzeń do trenowania mózgu, opartych o neurofeedback. Należą do nich:

Inne narzędzia wspomagające relaks

Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy, by zakupić urządzenie do neurofeedback i stosować je samodzielnie, rozważ konsultację w profesjonalnym gabinecie neurofeedback. Podstawą rozpoczęcia terapii powinna być ilościowa analiza aktywności elektrycznej mózgu, czyli badanie QEEG.

Jeżeli jednak szukasz nowych lub uzupełniających sposobów na usprawnienie funkcjonowania swojego mózgu i układu nerwowego, by lepiej się relaksować (w tyn szybciej zasypiać), łatwiej pozbyć się niepokoju, przeczytaj też o następujących urządzeniach:

O kolejnych urządzeniach do neurofeedbacku czytaj w tym wpisie.

Podsumowanie

Jeśli szukasz innowacyjnego sposobu na poprawę swojej wydajności umysłowej, Sens.ai może być idealnym rozwiązaniem. Ten zestaw słuchawkowy, który łączy technologie neurofeedbacku i fotobiomodulacji, oferuje 12 programów i 16 misji, zaprojektowanych aby wzmacniać zdrowe wzorce fal mózgowych. Sens.ai pomaga poprawić koncentrację, kreatywność i jakość snu.

Z Sens.ai otrzymujesz narzędzie, które wspiera rozwój osobisty, pomagając osiągnąć lepszą wydajność umysłową i zarządzanie stresem. Co więcej, urządzenie jest dostępne dla wielu użytkowników, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla pojedynczych użytkowników, jak i rodzin. Chociaż cena wynosząca około 1500 dolarów może wydawać się wysoka, inwestycja ta oferuje długoterminowe korzyści, które mogą przewyższyć koszt pojedynczych sesji terapii w klinice.

Sens.ai to nowoczesne, wszechstronne narzędzie do treningu mózgu, które może przynieść znaczące korzyści dla zdrowia Twojego umysłu i ogólnego samopoczucia.

Słodkich snów.


Warte Twojej uwagi:

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *